dr Predrag Cvetičanin, docent

dr Predrag Cvetičanin(1963) diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1989. godine, radom iz oblasti sociologije umetnosti. Magistrirao je na Katedri za istoriju i filozoriju umetnostiCentral European Universityu Pragu 1995.; na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1997. (smer sociologija umetnosti); i na Departmanu za filozofiju, logiku i naučni metodLondon Scnool of EconomicsUniverziteta u Londonu 1998. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine radom iz oblasti sociologije kulture. Od 1991. do 2010. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Nišu, kao asistent-pripravnik i asistent za predmete Sociologija umetnosti i Sociologija kulture i umetnosti. Od 2012. do 2015. godine predavao je na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu predmete Teorija kulturnog stvaralaštva; Sociologija kulture i umetnosti; Sociologija; Kultura i globalizacija; Programiranje kulturnin sadržaja u turizmu; Kulturni prostori i Upravljanje projektima. Od 2014. godine angažovan je kao predavač za predmet Kulturna politika i kulturna prava na UNESCO katedri za kulturnu politiku i kulturni menadžement Univerziteta umetnosti u Beogradu. Rukovodilac je Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i bio je koordinator velikog broja domaćin i međunarodnin istraživanja: „Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i domaćinstava u jugoistočnoj Evropi u vremenu ekonomske krize“ (Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope, 2014 – 2016), „Van margine: istraživanje nezavisnin kulturnin scena u jugoistočnoj Evropi“ (Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope 2014 – 2015) „Diferenciranje kulturnin manifestacija radi razvoja kulturnog turizma u Vojvodini“ (Fakultet za sport i turizam, TIMS, 2014), „Otpori društveno-ekonomskim promenama u društvima zapadnog Balkana“ (Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope, 2012-2013), „Socijalni i kulturni kapital građana Srbije (Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope 2010-2012); „Kulturne prakse u Boki Kotorskoj“ (Expeditio 2011 – 2012), „Kulturne prakse građana Srbije“ (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 2010-2011); „Vanistitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji“ (Evropska kulturna fondacija/Odbor za građansku inicijativu –OGI, 2009-2010); „Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije“ (Evropska kulturna fondacija/OGI,2005-2007); „Merenje kapaciteta nevladinin organizacija iz južne i istočne Srbije“ (Evropska komisija/OGI,2004/2005); „Prekogranična saradnja u oblasti visokog obrazovanja u trouglu Niš-Sofija-Skoplje: trenutno stanje, problemi i mogućnosti“ (East-West Institute 2003); „Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije“ (Pro Helvetia/OGI,2002/2003). Do sada je napisao i uredio dvanaest knjiga: „A Life for Tomorrow – Social Transformations in Soutn-East Europe“ (2015, urednik zajedno sa Ilinom Mangovom i Nenadom Markovićem), „Diferenciranje kulturnin manifestacija u Vojvodini u cilju razvoja kulturnog turizma“ (2014, prvi autor, zajedno sa Ivanom Mišković, Ivom Škrbić i Srđanom MIloševićem); „Us and Tnem: Symbolic Divisions in Western Balkan Societies“ (2013, urednik, zajedno sa Ivanom Spasić); „Social and Cultural Capital in Western Balkan Societies“ (2012, urednik, zajedno sa Anom Birešev), „Social and Cultural Capital in Serbia“ (2012, urednik), „Kulturne prakse u Boki Kotorskoj“ (2012, autor); „Strategija kulturnog razvoja grada Niša od 2012. do 2015. godine“ (2012, moderator i autor), „Strateški planovi kulturnin ustanova iz jugoistočne Srbije“ (2012, moderator i autor), „Prilozi za program razvoja kulture opštine Kotor 2012 – 2016“ (2012, moderator i autor), „Kulturne prakse građana Srbije“ (2011, ko-autor sa Marijanom Milankov); „Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije“ (2007, autor); „Merenje kapaciteta nevladinin organizacija iz južne i istočne Srbije“ (2005, autor). Objavio je i dvadeset tekstova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima i kao poglavlja u zbornicima i radove prezentirao na dvadeset jednoj međunarodnoj konferenciji. Član je Evropske sociološke asocijacije (ESA) od 2005. godine i međunarodne Mreže za studije kulturne distinkcije i socijalne diferencijacije (SCUD) od 2009. godine. Od 2015. godine član je rukovodstva Istraživačke mreže za sociologiju kulture Evropske sociološke asocijacije.