dr Srđan Marković(1951), završio odsek za Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1978. Magistrirao 1993. na istom fakultetu. Rad:Mediala i slikarstvo Leonida Šejke. Doktorirao 2002., takođe na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa tezomDecembarska grupa i njen doprinos srpskome slikarstvu šeste decenije.Radio u Narodnom muzeju u Leskovcu od 1979-2003. kao viši kustos istoričar umetnosti. Od 1993. predavač po pozivu za predmete Istorija umetnosti i Likovna poetika na Fakultetu umetnosti u Prištini, kasnije Zvečanu. Takođe, od 2003. gostujući profesor za predmet Istorija moderne umetnosti na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Na Izbornom veću Filozofskog fakulteta u Nišu 2003. izabran u docenta za užu naučnu oblast Istorija umetnosti, a od juna iste godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu, i trenutno je vanredni profesor za predmete Istorija umetnosti i Likovna poetika. Od 2008. član Odbora za likovne umetnostiMatice srpskeu Novom Sadu. Učestvovao u radu većeg broja naučnin skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio devet knjiga iz oblasti istorije umetnosti i veliki broj likovno-kritičkin tekstova i prikaza knjiga iz oblasti likovnin umetnosti u časopisimaUmetnost, Beograd,Umetnost – nova serija, Beograd,Likovni život, Beograd,Savremenik, Beograd,Delo, Beograd,Književna kritika, Beograd,Gradina, Niš,Naše stvaranje, Leskovac. Napisao veliki broj predgovora katalozima za izložbe slika, skulptura i grafika.Knjige:Leonid Šejka i mediala, Prosveta Niš 1993.;Svetomir Arsić Basaraili skulptura kao sudbina, SANU, Beograd 2004.;Decembarska grupa,Institut za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu- Iterprint, Beograd 2009.;Pavle Đokić, grafički dizajner i slikar,Zadužbina Nikolaj Timčenko, Leskovac, Interprint, Beograd 2012. Tekstovi objavljeni u inostranim i domaćim časopisima:Beograd 1960-poslednja izložba Decembarske grupe, Zbornik narodnog muzeja XVII/2, istorija umetnosti, Narodni muzej Beograd 2004.;Smisao zemlje – srednjovekovna dunovna vertikala u delima kosovsko-metonijskin umetnika, Zbornik: Srbi na Kosovu i u Metoniji, Odeljenje društvenin nauka SANU, knj. 26, Beograd 2006.;Zavičajna vertikala u slikarstvu Zorana Furunovića, ZLUMS 36 (Zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske), Novi Sad 2008.g., str. 259-277; HUDOŽNIK ANDREЙ BICENKO, IZOBRAZITELЬNOE ISKUSSTVO, ARHITEKTURA I ISKUSSTVOVEDENIE RUSSKOGO ZARUBEŽЬЯ, SBORNIK STATEЙ, SANKT-PETERBURG, 2008.;Živopisь Leonida Šeйki (ot antiiskusstvak filosofii vseedinstva),Slavяnskiй Alъmanan 2011., Rossiйskaя  akademiя nauk, Moskva, Moskva 2012.;Prva srpska umetnička izložba u Somboru 1910. godine, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 40, Novi Sad 2012.