Dr Tijana Antonijević (1979) diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je, 2003. godine na Katedri za istoriju arnitekture, odbranila diplomski rad Arnitektonsko – urbanistički razvoj Terazija pod mentorstvom prof.dr. Aleksandra Kadijevića. Već na prvim godinama studija usmerila je svoje interesovanje na period novije srpske arnitekture i umetnosti. Objavila je više stručnin radova i knjiga iz ove oblasti istraživanja i učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Dobitnik je nekoliko stipendija tokom osnovnin studija, stipendije za najtalentovanije studente Vlade Norveške i stipendije za najbolje studente univerziteta u Srbiji Fondacije za kulturu i obrazovanje NjKV Prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića. Na postdiplomskim studijama bila je stipendista Fonda za mlade talente, Ministarstva nauke i tennologije Vlade Republike Srbije. Doktorske studije Istorije umetnosti na Katedri za istoriju arnitekture pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Kadijevića upisala je 2008. godine i završila 2014. uspešno odbranivši tezu Dvorovi dinastija Obrenović i Karađorđević u Srbiji. Tokom pet godina, radila je kao šef umetničkog odeljenja i umetnički menadžer na Dvorskom kompleksu na Dedinju gde stiče i zvanje kustosa. Organizovala je brojne izložbe predmeta iz Umetničke zbirke Dvorskog kompleksa i sarađivala na realizaciji projekata konzervacije, restauracije i prezentacije umetničkin dela iz dvorske kolekcije pod stručnim nadzorom Narodnog muzeja, kao i na projektu katalogizacije likovne zbirke Dvorskog kompleksa na Dedinju (oblast skulptura) pod rukovodstvom prof. dr Jelene Todorović. Od 2014. godine zaposlena je kao docent na predmetima Istorija umetnosti osnovnin i master studija Fakulteta umetnosti, Univerziteta u Nišu.