Doc. dr. um. Jelena Jakovlјević – flauta, doc. mr Saša Arsenkov – tenor i saradnik mas. Nikola Cvetković – klavir nastupili su na koncertu “Sceni” – autorskom koncertu povodom 60 godina od rođenja makedonskog kompozitora Goceta Kolarovskog, u subotu 16. novembra 2019. godine u 20 sati u Muzeju makedonske borbe u Skoplјu u okviru Jesenskih muzičkih svečanosti u organizaciji Direkcije za kulturu i umetnost Skoplјe.
Koncertni program koji obeležava 60 godina od rođenja Kolarovskog podelјen je u tri tematska bloka. IZvorI, prvi blok, sadrži dela zasnovana na nacionalnoj tradiciji (Ezgija) ili nastala u ranom periodu stvaranja (Sonata za klavir). Drugi blok pod nazivom ЅVONA predstavlјa delo koje stvara zvuk zvona – večna inspiracija kompozitora. Najdirektniji odraz toga je preludijum Noćno zvono, a aluzijama zvona su protkana dva vokalna ciklusa koja predstavlјaju još jednu kreativnu preokupaciju Kolarovskog – haiku poeziju, koja je, takođe simbol koncentracije smisla i značenja. Poslednji blok, t‘Ga Z a S ever, obuhvata dela koja se odnose na Lenjingrad, tj. Sankt Peterburg (Scene i Lenjingradska sonata) kao i poslednje delo Kolarovskog Aluzii iz 1906, nastalo 2006. godine. Izbor programa: Viktorija Kolarovska-Gmirja.

Comments are closed.