I ROK ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ ISTORIJE MUZIKE

 

PETAK, 27. 05. 2022. UMETNIČKA ŠKOLA

 

8,30 IM 1, 2 (Muzička teorija, Izvođačke umetnosti)

10,00 IM 3, 4 (Muzička teorija, Izvođačke umetnosti)

11,30 IM 5, 6, apsolventi (Muzička teorija, Izvođačke umetnosti)

 

 

RASPORED POLAGANJA TESTA IZ SLUŠANJA MUZIKE

 

PETAK, 03. 06. 2022. UMETNIČKA ŠKOLA

8,30 IM 1, 2 (Muzička teorija)

9,00 IM 1, 2 (Izvođačke umetnosti)

9,30 IM 3, 4 (Muzička teorija)

10,00 IM 3, 4 (Izvođačke umetnosti)

10,30 IM 5, 6 (Muzička teorija)

11,00 IM 5, 6 (Izvođačke umetnosti)

Comments are closed.