MAJ 2024.

CIKLUS IZLOŽBI: AFIRMACIJA MLADIH / STUDENTSKE IZLOŽBE

 

FAKULTET UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU – KOLEKTIVNA IZLOŽBA RADOVA IZ OBLASTI GRAFIČKOG DIZAJNA, GRAFIČKO OBLIKOVANjE KNjIGE I PLAKATA STUDENATA DEPARTMANA ZA PRIMENjENE UMETNOSTI

autor izložbe: Anita MILIĆ, vanredni profesor

 

Naziv izložbe: IDENTITET KNjIGE I PLAKATA

 

Kolektivna izložba studentskih radova grafičkog dizajna Fakulteta umetnosti u Nišu četvrti put ostvaruje komunikaciju sa drugim Univerzitetima umetnosti, institucijama kulture i širom javnosti u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Sada, kada je Departman za primenjene umetnosti izgradio svoj identitet na beogradskoj likovnoj sceni revialnim izložbama Vizuelnom retorikom do identiteta, nastupa sa izložbom IDENTITET KNjIGE I PLAKATA.

Aktuelna izložba IDENTITET KNjIGE I PLAKATA nastala je kao rezultat kontekstualizacije zadatih nastavnih jedinica na izbornom predmetu Grafika knjige koji izučavaju studenti druge godine osnovnih studija na Departmanu za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu.

Izloženi radovi obuhvataju dve discipline – grafiku knjige i plakat, a obrađuju po dve teme. Prva tema definisana je plakatom i prezentacijom idejnog rešenja knjige posvećenim poeziji Miroslava Mike Antića, odnosi se na celo njegovo stvaralaštvo ili na određen stih ili misao. Druga tema definisana je plakatom za poziv na kulturni događaj i prezentacijom idejnog rešenja naslovne strane stručne knjige u tvrdom povezu (ibercig) i rešenja za četiri strane knjižnog bloka.

Na izloženim studentskim radovima zapažamo akademsku sistematičnost i eksplicitnost idejnih koncepata nastalih iz kritičkog mišljenja, sa težnjom da se sredstvima oblikovanja knjige i plakata ostvari komunikacija sa publikom. Pažljivo odabrane i primenjene boje, pismo i tipografija, logotipi, poruke i ilustracije odražavaju individualnost studenata koji izlažu svoje radove. To su:

Katarina Radujevčanović, Đorđe Marković, Ilija Dinčić, Isidora Očaj, Saša Branković, Tamara Jocić

Grafički dizajn se na tržištu prepoznaje kao sredstvo za različite oblike vizuelnog komuniciranja za šta je potrebno, ne samo dar, već ulaganje u znanje i iskustvo koji se stiču upravo na studijama dizajna. Izložba IDENTITET KNjIGE I PLAKATA rezultat je kontinuiranog rada između studenta i mentora, ujedno i potvrda o stečenom znanju i veštinama čime Fakultetu umetnosti u Nišu daje prepoznatljiv pečat u kulturi grada, zemlje i regiona.

vanr. prof. Anita Milić

Comments are closed.