Fakultet umetnosti u Nišu od  21 – 23. oktobra 2014. godine organizuje intenzivni Majstorski kurs za harmoniku, Injaki Albreda, redovnog profesora. Postoji mogućnost aktivnog ili pasivnog učešća na kursu. Pasivno učešće je moguće, ako postoji dovoljan broj aktivnih učesnika. Na kraju majstorskog kursa aktivni učesnici nastupaju na završnom koncertu.

 

Aktivno učešće
KOTIZACIJA: 1.000,00 din (ne vraća se)
Uplata za jedan čas (sat vremena) 25 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Broj aktivnih učesnika je ograničen.

Pasivno učešće
KOTIZACIJA:  2.300,00 din (dozvoljava prisustvo celom kursu)

Nalog za plaćanje
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89
Poziv na broj: 742121-11
Svrha: Majstorski kurs za harmoniku

Registracija za majstorski kurs
Pošaljite uredno popunjen formular za registraciju na e-mail adresu:  pekovic.nikola@yahoo.com

Rok za upis i uplatu: 15. oktobar 2014.godine
Koordinator: Nikola Peković
Tel: +381 64 80 65 803
(Radnim danima od 10 – 15 časova)

Comments are closed.