Fakultet umetnosti u Nišu od 17. do 23. septembra 2015. godine organizuje intenzivni Majstorski kurs za klarinet,  Aleksandra Tasića, redovnog profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu i spec. Miloša Mijatovića, docenta Fakulteta umetnosti u Nišu.

Postoji mogućnost aktivnog ili pasivnog učešća na kursu. Pasivno učešće je moguće, ako postoji dovoljan broj aktivnih učesnika.

Na kraju majstorskog kursa aktivni učesnici nastupaju na završnom koncertu.

 

PRIJAVA

Aktivno učešće

Uplata za šest časova (po sat vremena) 15.000,00 din,
Broj aktivnih učesnika je ograničen.

 

Pasivno učešće

KOTIZACIJA:  2.300,00 din (dozvoljava prisustvo celom kursu)

 

Nalog za plaćanje

Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89
Poziv na broj: 742121-12
Svrha: Majstorski kurs za klarinet

 

Registracija za majstorski kurs

Pošaljite uredno popunjen formular za registraciju (preuzmite OVDE) na e-mail adresu:  milosmijatovic.com@gmail.com

 

Rok za upis i uplatu:

05. septembar 2015. godine

 

Koordinator

spec. Miloš Mijatović
Tel: +381 60 323 10 82
(Radnim danima od 10 – 15 časova)

 

“Iako se Klarinet u kompozitorskoj, pa, samim tim, i u izvođačkoj praksi pojavljuje znatno kasnije od većine drugih instrumenata, literatura za ovaj instrument je, iako relativno oskudna, ipak dovoljno raznolika i obuhvata dela pisana za solo klarinet, kamerne ansamble različitog sastava, koncertantne i orkestarske kompozicije. Kontekst u kome se instrument pojavljuje ima izuzetno značajnu ulogu i iz aspekta tehničkih predpostavki zvučne realizacije notnog  teksta,ali i sa stanovišta konačne interpretacije dela.

Svaki izvođač je, stoga, prinuđen da istražuje i tehničke modalitete koji će omogućiti adekvatnu interpretaciju kompozicija za solo instrument, odnosno interpretativno sazimanje  ne samo sa dva ili vise klarineta nego i  sa ostalim instrumentima, bez obzira da li je reč o klaviru, gitari, te kamernim ili orkestarskim ansamblima.

Cilj ovog klarinetskog majstorskog kursa  je da pokaže upravo one posebnosti koje i iz tehničkog i iz interpretativnog aspekta podrazumevaju odabrane metode za unapredjenje mladog klarinetiste, budućeg solistu i kamernog muzičara svetskih koncertnih podijuma. “

Comments are closed.