ISTORIJA MUZIKE – MARTOVSKI ISPITNI ROK

RASPORED POLAGANjA KOLOKVIJUMA

PETAK, 12. 03. 2021: MUZIČKA TEORIJA

I1, I2: 15h

II3, II4: 16h

III5, III6: 17h

SUBOTA, 13. 03. 2021: IZVOđAČKE UMETNOSTI

I1, II2: 16h

II3, II4: 17h

III5, III6: 18h

Koloklvijumi se polažu u prostorijma Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10, soba 2

RASPORED POLAGANjA KOLOKVIJUMA

PETAK, 12. 03. 2021: MUZIČKA TEORIJA

I1, I2: 15h

II3, II4: 16h

III5, III6: 17h

SUBOTA, 13. 03. 2021: IZVOđAČKE UMETNOSTI

I1, II2: 16h

II3, II4: 17h

III5, III6: 18h

Koloklvijumi se polažu u prostorijma Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10, soba 2

Comments are closed.