U petak 15. novembra 2019. sa početkom u 19 časova, u Galeriji “Meander” u Apatinu biće otvorena izložba doc. mr Sanje Dević i asistenta mas. Jefimije Kocić pod nazivom „Aspekt prolaznosti“. Izložba će trajati do 29. novembra 2019. godine.

 

Autori se bave prikazom pojma vremena i njegovog trajanja. Tačka u kojoj se spajaju prošlost i budućnost predstavlјa život koji živimo, a jedini svedok ovovremenosti je saznanje o postojanju budućnosti podučene prošlošću.

Izložba obuhvata vizuelne prikaze ovog pojma iz lјudske perpektive počevši od jednoćelijskih organizama, pa do njegovog neprekidnog (kontinualnog) trajanja u univerzumu, a odnosi se na životni ciklus lјudskog bića. Radovi prikazuju originalne snimke stvorene u laboratoriji Fakulteta za Hemiju u Nišu, kao i snimke svemira napravlјene uz pomoć teleskopa reflektora.

Sponu izmedju početka i kraja jednog ciklusa (koja na jedinstven način tumači prolaznost vremena sa aspekta lјudskog-čulnog) predstavlјaju snimci lјudskih silueta.

Cilј ovog projekta je prikazivanje relativnog u samom pojmu vremena, te njegovog trajanja (odnosno njegove nepostojanosti) i pokušaj da se termin približi savremenom čoveku izgublјenom u svakodnevici modernog života….

Deo projekta (video rad) je premijerno bio prikazan u Veneciji u okviru Venecijanskog Bijenala na Festivalu ANIMA MUNDI u Galeriji  THE ROOM i Rezidenciji Palazzo Ca ‘Zanardi tokom jula i septebra meseca 2019. godine.

Na ovogodišnjem Festivalu ANIMA MUNDI predstavlјeni su radovi koji tematski obrađuju vezu između svih živih bića na planeti i ukazuje na povezanost lјudske duše sa telom.

”..ANIMA MUNDI je nevidlјiva energija iza svih prirodnih i veštačkih elemenata koji omogućavaju da planeta živi. Zahvalјujući skrivenim vezama ANIMA MUNDI, svi ekosistemi Zemlјe, pre i posle pojave čovečanstva, pronašli su svoju ravnotežu, načine života i razvoja, transformaciju i evoluciju. Sva bića na planeti, bilјke, minerali, životinje su prožeta tajnom silom koja je uvek stimulisala lјudsku misao i istraživanje…”

Comments are closed.