Izložba radova nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu povodom obeležavanja 20 godina postojanja Fakulteta umetnosti biće otvorena 22. juna 2023. godine u Galeriji savremene likovne umetnosti – Oficirski dom u Nišu u 19 časova i trajaće do 5. jula.

Povod za organizovanje zajedničke izložbe profesora i saradnika Departmana za likovne umetnosti i Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu jeste proslava jubilarne, dvadesete godine od njegovog osnivanja. Pred ljubiteljima umetnosti, i svim zainteresovanim posetiocima, nalaze se radovi trideset i pet predstavnika ove značajne visokoškolske umetničko-obrazovne ustanove, čije učešće u uobličavanju generacija budućih umetnika doprinosi ne samo ugledu grada Niša, već i čitave zemlje.

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu osnovan je 3. oktobra 2002. godine, i od tada je, sa velikim uspehom, omogućio stasavanje velikog broja mladih umetnika na svojim departmanima za likovne i primenjene umetnosti i Departmanu za muzičku umetnost, što mogu potvrditi česte i neretko veoma zapažene studentske izložbe i javni koncerti. Pored toga Fakultet je, tokom dve decenije svog postojanja, uspeo da ostvari i održi značajnu međunarodnu saradnju sa srodnim evropskim i svetskim univerzitetima i da obezbedi uspešno angažovanje u oblasti naučnoistraživačke i izdavačke delatnosti.

Publika ima priliku da se upozna sa umetničkim delima koja su rezultat uticaja različitih i individualnih senzibiliteta njihovih autora, zbog čega će raznovrsnost, u vidu ličnih izraza, odabranih tehnika i prikazanih tema, doprineti izrazitoj dinamičnosti same izložbe, kao i mogućnosti komunikacije sa širim auditorijumom. Pred posetiocima se nalaze pejzaži sa prizvukom dela srpskih impresionista, „vorholovski” koncipirana dela, ona koja se baziraju na iskustvu srpskog postmodernizma, kao i grafike, mozaici i kompozicije u kojima je došlo do preplitanja motiva savremenog sa srpskim srednjovekovnim živopisom.

Izloženi radovi predstavljaju samo nagoveštaj bezrezervne posvećenosti, nadahnuća i znanja, koje nosioci ove značajne institucije nesebično prenose svojim studentima, budućim učesnicima srpske umetničke scene.

Doc. dr Andrijana Golac Čubrilo

Comments are closed.