Izložba završnih radova studenata Master akademskih studija Departmana za likovne umetnosti biće otvorena u Galeriji Sinagoga, u sredu, 08. jula 2020. godine, sa početkom u 19 časova. Svoje radove izlažu: Ivana Dunjić, Nataša Stošić, Sanja Đorđević, Tamara Miladinović i Aleksandra Vuksanović. Galerija je otvorena od utorka do petka od 10 do 16 sati, vikendom od 10 do 15 sati. Ponedelјkom je zatvorena za posetioce. Izložba će trajati do 15. jula 2020. godine. Izložba će trajati do 15. jula 2020. godine.

 

“Tradicionalna izložba radova studenata master studija Departmana za likovne umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu, Univerziteta u Nišu, nije izostala ni ove godine uprkos (ne)vremenu i izazovima koje je 2020. donela oličena u pandemiji novootkrivenog virusa i iz nje očekivanim uznemirujućim ekonomskim potresima širom sveta. Čini se da upravo ovakvi periodi iznose na videlo svu kompleksnost umetničkog promišlјanja i sposobnost kreativne adaptacije čime se čak i teskoba svakodnevice može i ume znalački iskoristiti kao maštoviti poligon.

Publika koja rado prati i posećuje izložbene prostore Fakulteta umetnosti u Nišu ima priliku da se upozna sa delima pet mladih autorki stasalih u klasama vanr. prof. mr Bratislava Bašića i red. prof. mr Katarine Đorđević, eminentnih predavača ove uvažene akademske institucije koja je neprestanim usavršavanjem i prilagođavanjem evropskim standardima prerasla u prepoznatlјivi brend regiona sa koga izlaze brojni umetnici međunarodno vrednovanih karijera. Ove godine sa po tri rada predstavlјaju nam se: Ivana Dunjić, Nataša Stošić, Sanja Đorđević, Tamara Miladinović i Aleksandra Vuksanović.

Predstavlјena dela mladih autorki poseduju snažnu individualnost izraza, sugestivan emotivni naboj i intelektualnu promišlјenost dela. Kompoziciona logika i prepoznatlјiv autorski rukopis ostvaruju koherentnost među radovima svake od autorki koje, da se poslužimo jezikom muzike, deluju poput ritmičnih triolskih grupa koje se mogu promatrati kao svojevrsni triptisi i celine, ali i kao potpuno autonomna umetnička dela.

Taktilnizovne igre crteža i istraživanje njegove specifične izražajne sfere u naizgled fragilnoj kombinovanoj tehnici tuša i pera donosi nam Ivana Dunjić. Na radovima Nataše Stošić koja se poigrava motivom gungule, meteža gomile koja se tiska, prepoznaje se potreba za istraživanjem facijalne ekspresije i fiziognomije, koje gotovo prizivaju na prepoznavanje najrazličitijih emocija, stanja duha i karaktera. Sanja Đorđević, kroz precizno definisane bojene planove i snažna prostorna delovanja čistih geometrijskih formi, tumači predložene savremene geometrijske teorije univerzuma. Koristeći apstrakciju, Tamara Miladinović iznosi u prvi plan svog umetničkog interesovanja fakturu i teksturalne vrednosti površina i oblika. Radovi Aleksandre Vuksanović odaju jedno duboko intimno poimanje emocija tuge osetne već na prvi pogled kroz korporalnu retoriku i tamnu gamu.

Predstavlјena dela još jednom potvrđuju važnost postepenog obrazovnog ciklusa koji osvedočeno kroz dugotrajan i strplјiv rad brusi talente i pruža im platformu za dalјu uspešnost u umetničkom delovanju. Predstavlјene umetnice sigurno trasiraju svoje mesto među slikarima na koje vredi obratiti pažnju i čije će izložbe otvarati nove horizonte originalnih umetničkih realizacija.” Doc. dr Tijana Borić

 

Comments are closed.