U sklopu inicijative „Studiraj u Srbiji“, koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fondacijom Tempus sprovodi sa cilјem podrške procesu internacionalizacije obrazovnog sistema Republike Srbije i povećanja broja stranih studenata u Srbiji, pozivamo Vas da uzmete učešće u obuci koja je usmerena na internacionalizaciju visokoškolskih ustanova.

Kako je jedan od prioriteta u ovoj oblasti sprovođenje što većeg broja studijskih programa i predmeta na stranim jezicima, prvenstveno engleskom, u cilјu privlačenja stranih studenata i njihove integracije u akademsko okruženje Univerziteta u Nišu, za naredni period predviđena je organizacija prilagođene obuke predavača koji žele da unaprede svoje jezičke kompetencije i metodološke pristupe u izvođenju nastave na engleskom jeziku i radu sa stranim studentima.

Osnovni cilј ove inicijative jeste da se nastavnici Univerziteta u Nišu, osnaže u sprovođenju celokupnih studijskih programa na engleskom jeziku. Takođe, ova obuka imaće i dodatnu vrednost. Naime, kako je Univerzitet u Nišu, nosilac Erazmus povelјe za visoko obrazovanje, čije je zadržavanje preduslov za učešće u celokupnom Erazmus+ programu, te čiji prinicipi propisuju standarde kvaliteta u sprovođenju međunarodnih aktivnosti, a prvenstveno razmena studenata i zaposlenih, verujemo da će ova obuka predstavlјati važan korak ka intenzivnijem i uspešnijem učešću polazika obuke kao pojedinaca, a time i samog Univerziteta, u Erazmus+ i drugim međunarodnim programima.

Dodatne informacije o obuci, kao i o načiny prijave i procesu selekcije možete naći u dokumentu Javni poziv za prijavlјivanje na obuku_Studiraj u Srbiji_Internacionalizacija VŠU.

Obrazac za prijavu preuzmite ovde.

Rok za prijavu je četvrtak 10. oktobar 2019. godine u 15 časova.

Kontakt osoba Zlatana Pavlović: zlatana@ni.ac.rs

 

Comments are closed.