Dr Vesna Sara Peno, naučni savetnik Muzikološkog instituta SANU, održaće predavanje na temu HILANDARSKI MUZIČKI PISAR VIKENTIJE „RODOM IZ NIŠA, IZ SRBIJE“. Predavanje se realizuje u okviru projekta O-10-17 Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa (koordinator projekta: dopisni član SANU Jelena Jovanović, rukovodilac projekta: prof. dr Danijela Zdravić Mihailović).

Predavanje će biti održano u četvrtak, 4. maja 2023. godine, u 12 sati, u Ogranku SANU u Nišu, Univerzitetski trg 2 (Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu, broj 8).

Comments are closed.