Dr um. Jefimija (rođ. Kocić) Stoičić (1992) rođena je u Nišu. Diplomira­la je na Fakultetu umetnosti u Nišu na odseku za grafički dizajn. Na istom fakultetu završila je master akademske studije 2015. go­dine. Godine 2017. završila je i master studije Fakulteta digital­nih umetnosti Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Doktorirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2019. godine. Od 2016. godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu kao asistent na predmetu Prostorna grafika Odseka za primenjene umetnosti. Njena izlagačka delatnost do sada broji 18 samostalnih izložbi i preko pedeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Umetnički je rukovodilac i osnivač Multimedijalnog kolektiva „Eks.Tenzija“ pri Studentskom kulturnom centru Niš. Od 2014. godine 15 puta je bila član žirija likovnih i literarnih konkursa u zemlji. Član je MENSE, međunarodne organizacije koja okuplja visoko natprosečno inteligentne ljude od 2019. godine. Član je SERSE, Udruženja somelijera Srbije od 2022. Do sada je objavila jednu knjigu poezije „Veze“ (2012, NKC Niš).