Jovana Nikolić(1990) diplomirala je 2013. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu na studijskom programu za grafički dizajn. 2015. godine završila je master studije na Fakultetu umetnosti u Nišu, gde je saradnik u nastavi na predmetu Plakat od 2014. godine. Od 2015. je student doktorskin studija Fakulteta primenjenin umetnosti i dizajna Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izlagala je na više od trideset grupnin izložbi i festivala u zemlji i inostranstvu iz oblasti plakata, fotografije, filma, crteža, instalacije i multimedija, među kojima se izdvajaju učešća na međunarodnim festivalima:Veltformat (Weltformat)– festival plakata, Lucern, Švajcarska, 2015;Mikser festival, kolektivna instalacijaCrna kutija (Black Box), Beograd, Srbija, 2015;Š. U. N. D. festival (Šta umetnost nudi društvu), izložba plakata i instalacija, Beograd, Srbija, 2015;Ritam Evrope, 70 godina od borbe protiv fašizma, izložba plakata, Novi Sad, Srbija;Svetsko bijenale studentskog plakata, Novi Sad, 2014;PDP konferencija (Print, Design, Pnotograpny), finale u dve kategorije – pojedinačna fotografija i serija fotografija, Novi Sad, 2014;Treće svetsko bijenale studentske fotografije, Novi Sad, 2011; putujuća međunarodna izložba plakata i fotografija učesnikaPDP konferencije, izložba fotografija,SOS dizajn festival, Sarajevo i Sao Paulo, Brazil, 2014;Forest Europe, finale fotografskog takmičenja, Barselona, Španija, 2015;Menjaža, izložba plakata, konferencija(Grafički) Dizajner – Autor ili univerzalni vojnik, Beograd, 2013; skupMladin filmskin autora iz Niša, 2013. i festivalEDIT2013. godine. 2009. nagrada za angažovani plakatDroga bljak, pod pokroviteljstvom grada Niša. Učešća na konferencijijama, radionicama, predavanjima:EDU zona Mikser festivala – Neizdrž, Beograd, Srbija, 2015;Drugi međunarodni festival stripa – NifestTribina o Đorđu Lobačevui razgovor sa italijanskim autorima stripa Alesandrom Nespolinom, Valterom Venturijem i Marčelom Manđantinijem, 2015;(Grafički) Dizajner – autor ili univerzalni vojnik, međinarodna konferencija i radionica Beograd, 2013. i 2012. godine;Likovna kolonija Sićevo, učesnik grafičke radionice, Niš, Srbija, 2008. godina.