Kolektivna izložba radova studenata Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu pod nazivom „Vizuelnom retorikom do identiteta II” u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu otvorena je od 19. do 30. maja 2022. godine.

 

Ova izložba, ujedno godišnji pregled najuspelijeg rada studenata III i IV godine osnovnih akademskih studija, studijskog programa za Grafički dizajn, na predmetu Grafičke komunikacije, kao primarne tematske postavke ovog projekta donosi radove 20 studenata, i to su: Ana Milenković, Jana Janić, Jovana Milojević, Marta Pejčić, Minja Đorđević, Nadežda Ristić, Sara Stojanović, Aleksandra Stanković, Andrijana Stanković, Kristina Đurđević, Marko Tomić, Mila Teokarević, Paulina Aleksić, Sara Popović, Teodora Nikolić, Helena Milošević, Vasilije Injac, Jovana Đorđević, Mina Živić i Nebojša Stojković.

 

Pod mentorstvom vanr. prof. Anite Milić i asiss. dr um. Miljane Radenković na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na Departmanu za primenjene umetnosti, izučava se predmet Grafičke komunikacije.

Po rečima pomenutih profesorica: „Cilj nastavnog plana ovog uže stručnog predmeta je da studente osposobi za samostalno promišljanje, obavljenje kreativnog procesa u grafičkom dizajnu i realizaciji projekata, odnosno, da kreira buduće profesionalce iz oblasti gafičkog dizajna. Znanje i veštine stečene iz Grafičkih komunikacija studenti potvrđuju kroz realizaciju konkretnih zadataka. Oni na nastavi ispoljavaju svoju nadarenost, angažovano kreativno razmišljanje i potkrepljuju spremnost za rešavanje konkretnih zadataka u savremenom dizajnu. Kombinovanjem vizuelnih i retoričkih elemenata u jednu koherentnu shvatljivu celinu zaokružuje se ceo kontekst, te je ova godišnja izložba studenata sa Departmana za primenjene umetnosti i dobila naziv Vizuelnom retorikom do identiteta 2022. Grafički dizajn se na tržištu prepoznaje kao sredstvo za različite oblike vizuelnog komuniciranja za šta je potrebno, ne samo dar, već ulaganje u znanje i iskustvo koji se stiču upravo na studijama dizajna. Zato studenti III godine osnovnih stidija, u okviru nastavnog plana Grafičkih komunikacija obrađuju problematiku grafičkih standarda vizuelnog identiteta za festival nauke Nauk nije bauk, a na pomenutoj izložbi izlažu prezentacije svojih idejnih koncepata. Studenti IV godine imaju kompleksniji zadatak kojim ulaze u problematiku vizuenog komuniciranja na relaciji kreacija – proizvodnja – tržište. Oni realizuju flajer u vidu trolista za internacionalni festival kratkog igranog filma Bašta fest i lični veb-sajt koji se takođe mogu videti na izložbi.

 

(…) Cilj nam je da na ovoj izložbi pod nazivom Vizuelnom retorikom do identiteta 2022. izloženi radovi studenata, budu dokaz realizovane uzajamne studiozne aktivnosti studenata i nastavnika“.

Comments are closed.