MUZIČKA TEORIJA  I  IZVOĐAČKE UMETNOSTI

Ponedeljak, 04.09.2021.

I –  Istorija muzike 1, 2 – 16:00

IIIstorija muzike 3, 4 – 17:00

III Istorija muzike 5, 6 – 18:00

 

Kolokvijumi se polažu u prostorijma Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10, soba 2

Comments are closed.