Kolokvijum iz predmeta Muzički oblici (za studente koji sada slušaju MO2 i MO4) održaće se na Fakultetu, u učionici br. 12, po sledećem rasporedu:

 

13. 5. 2022. (petak)

  • od 13.00 do 16.00 (MO2)
  • od 16.00 do 19.00 (MO4)

27. 5. 2022. (petak)

  •  od 13.00 do 16.00 (MO2)
  •  od 16.00 do 19.00 (MO4)

Comments are closed.