održaće se:

16.09.2023. (subota)

– od 10.00 do 13.00 – Muzički oblici 1, 2, 3, 4

Potrebno je da svako ko je zainteresovan, javi profesorki Danijeli Ilić, zbog pripreme notnog materijala (do 14.09.).

Comments are closed.