Kolokvijumi iz predmeta Muzički oblici 1, 2, 3 i 4, održaće se u petak, 06.10.2023 od 12.00 do 15.0 časova.
Ispiti iz predmeta Muzički oblici 1, 2, 3 i 4,  održaće se u petak, 06.10.2023 od 15.00 do 18.00 časova.
Usmeni deo ispita će biti održan 13.10.2023. od 17.00 časova
Prof. dr Danijela Ilić

Comments are closed.