Konačna rang-lista kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini, u drugom konkursnom roku na Studijskom programu osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti (pdf)

Comments are closed.