U utorak 16. juna 2015. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a sa početkom u 20 časova održaće se koncert i virtuelna izožba pod nazivom “Veče velikana srpske umetnosti”. Na koncertu se mogu čuti kompozicije Isidora Bajića i Kornelija Stankovića u izvođenju profesora i studenata Fakulteta umetnosti u Nišu. Pored koncerta priređena je i virtuelna izložba „Čitajte o Nadeždi Petrović“ čiju pripremu, prezentaciju i izlaganje potpisuju Olivera Nastić i Katarina Krstić iz Muzeja savremene umetnosti iz Beograda. Ulaz je slobodan.

Program koncerta možete pogledati na sajtu Koncertne sezone FU.

Koncert i virtuelna izložba se realizuju u okviru projekta “Godišnjice srpskih velikana umetnosti” u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu, Centra za naučnoistraživački rad SANU Univerziteta u Nišu, Galerije Univerziteta u Nišu, Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ u Nišu. Saradnici na projektu su Muzej savremene umetnosti iz Beograda, Galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Muzej Grada Novog Sada, Galerija savremene umetnosti u Nišu, Narodni muzej Niš – Galerija Sinagoga.

 

 

 

O virtuelnoj izložbi „Čitajte o Nadeždi Petrović“

U aprilu mesecu navršilo se sto godina od smrti Nadežde Petrović, jedne od klјučnih ličnosti u umetnosti 20. veka u Srbiji. Tim povodom Odelјenje za umetničku dokumentaciju pokrenulo je projekat Čitajte o Nadeždi Petrović.

Uvodni deo izlaganja biće posvećen životu i delovanju ove istaknute umetnice, velikom borcu za umetnost i slobodu, pokretaču Prve umetničke kolonije u Sićevu i Umetničkog udruženja Lada kao i organizatorki Prve jugoslovenske umetničke izložbe u Beogradu. Kroz predstavlјanje sadržaja čitaonice biće pokazana hronologija Nadeždinog života, pojedine kritike koje su pisane o njenom radu kao i tekstovi koje je pisala sama Nadežda Petrović. Biće pokazan značaj ove žene-umetnice na kulturnom i društvenom polјu u Srbiji početkom 20 veka. Osvrnućemo se na značajne izložbe koje su bile prektrtnica u umetničkom životu Srbije, Nadeždine veze sa značajnim umetnicima iz regiona, njena putovanja po evropskim centrima kao i uticaje koje je primala iz inostranstva i sa ostalom grupom tada maldih umetnika prenoslila u srpsko slikarstvo u prvim decenijama 20. veka.

Muzej savremene umetnosti u svojoj Zbirci slikarstva od 1900-1945  čuva 32 dela ove istaknute umetnice .

Katarina Krstić

 

U drugom delu izlaganja biće predstavlјen projekat “Čitajte o Nadeždi Petrović”.

Odelјenje za umetničku dokumentaciju Muzeja savremene umetnosti, čitaonicom “Čitajte o Nadeždi Petrović, nastavlјa rad na projektu “Čitajte o…“ koji je započet 2009. godine. Ovaj projekat je nastao iz potrebe da se fond biblioteke učini što pristupačnijim istraživačima, studentima, đacima i lјubitelјima umetnosti.

Projekat podrazumeva prikuplјanje svog štampanog materijala o Nadeždi Petrović, koji bi se u digitalizovanoj formi stavlјao u čitaonicu. Čitaonica je podelјena i organizovana u nekoliko segmenata: knjige, stručna periodika, izložbeni katalozi, hemeroteka (pres kliping) i fotodokumentacija, zavisno od materijala.

Projekat o Nadeždi Petrović je započeta prošle godine i postojala je ideja da se pri izradi ove čitaonice ostvari saradnja sa drugim institucijama koje u svojim fondovima poseduju tekstove o Nadeždi Petrović, a koje biblioteka Muzeja nema. Na taj način na jednom mestu bi se našli različiti digitalizovani sadržaji o Nadeždi Petrović, koji bi bili sistematizovani na jednom mestu i bili od velike važnosti za dalјa proučavanja života i dela Nadežde Petrović.

Olivera Nastić

Comments are closed.