U organizaciji Muzičkog centra u Kragujevcu, mr Anđela Danković, redovni profesor Fakulteta umetnosti nastupila je sa Horom flauta“A“, koji čine njeni bivši sadašnji studenti. Na programu su bila neka od najznačajnijih dela za hor flauta, kao i kompozicije za trio i kvartet flauta. Koncert je održan u Svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije.

Comments are closed.