Nikola Tomić, student master akademskih studija klarineta u klasi Miloša Mijatovića, redovnog profesora i Borisa Pećanca, student master akademskih studija u klasi dr. um Stevana Spalevića, vanrednog profesora, održali su celovečernji koncert u sali Kulturnog centra u Novom sadu – Sala tribina mladih u Novom sadu 25.05.2024. godine. Gost na koncertu bio je Mladen Tomić, student druge godine osnovnih akademskih studija kontrabasa u klasi mr. Ljubinka Lazića, vanrednog profesora. Na programu su se našla dela Špergera, Bramsa, Rosinija i Ante Grgina.

Comments are closed.