Nikola Tomić, student master akademskih studija klarineta klasi Miloša Mijatovića, redovnog profesora i Borisa Pećanca, student master akademskih studija u klasi dr. um Stevana Spalevića, vanrednog profesora, održali su celovečernji koncert u sali Muzičke škole „Kornelije Stanković“ u Prokuplju 20.04.2024. godine. Gost na koncertu bio je Mladen Tomić, student druge godine osnovnih akademskih studija kontrabasa u klasi mr. Ljubinka Lazića, vanrednog profesora. Na programu su se našla dela Disterdofa, Vebera, Bramsa, Kusevickog, Stravinskog, Bele Kovača i Grgina.

Comments are closed.