Univerzitet u Nišu je, u okviru programa mobilnosti Erazmus+ KA131, objavio konkurs za finansiranu mobilnost studenata u svrhu studiranja i obavljanja stručne prakse u toku zimskog ili letnjeg semestra 2024/25. godine. Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta:
 
 
Rok za prijavu na konkurs je 2. april 2024. godine.

Comments are closed.