Univerzitet u Nišu, u cilјu realizacije projekata mobilnosti Erazmus+ KA103 iz 2019. i 2020. godine, objavio je KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIRANјA NA UNIVERZITETIMA PROGRAMSKIH ZEMALjA.

 

Konkurs je otvoren do 20. aprila 2021. godine, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija svih fakulteta Univerziteta u Nišu, i to prevashodno za mobilnost u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies – SMS) u trajanju od najmanje 3, a najviše 5 meseci tokom zimskog semestra akademske 2021/2022. godine. Studenti se mogu prijaviti i za mobilnost u svrhu obavlјanja studentske prakse (Student Mobility for Traineeships – SMT) u trajanju od 2 meseca, takođe tokom zimskog semestra akademske 2021/2022. godine, ali će prednost pri izboru imati kandidati za SMS, s obzirom da su sredstva predviđena za SMT iscrplјena na prethodnom konkursu.

 

Detalјnije o konkursu na sajtu Univerziteta u Nišu.

 

Comments are closed.