Univerzitet u Nišu objavio je Konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija akademske 2022-2023. godine. Termini  prijavlјivanja kandidata i polaganja prijemnih ispita biće uskoro objavljeni.

Comments are closed.