Univerzitet u Nišu je, u okviru programa mobilnosti Erazmus+ KA107 (International Credit Mobility – ICM), objavio konkurs za finansiranu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima u Moldaviji i Alžiru u toku letnjeg semestra 2022/23. godine. Konkurs je objavljen na veb stranici Univerziteta https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/19-01-2023, a rok za prijavu je 3. mart 2023. godine.

Comments are closed.