Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu organizuje majstorski kurs (master class) solo pevanja dr Berislava Jerkovića, red. prof. sa Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, Hrvatska, od 10-12.11.2023. godine.

Tema kursa: “Opera” stil i interpretacija.

 

Postoji mogućnost aktivnog i pasivnog učešća na kursu.

Registracija je obavezna.

Rok za prijavu, upis i uplatu je do 01.11.2023. god.

Na kraju majstorskog kursa, aktivni polaznici nastupaju na završnom koncertu u velikoj sali FU, ul. Knjaževačka 2a,

kada će biti i dodela sertifikata svim učesnicima majstorskog kursa.

 

Aktivno učešće :

kotizacija: 6000din.

(Broj aktivnih ušesnika je ograničen)

Potrebno je pripremiti 2 kompozicije :

dve operske arije, operski duet,

ili jednu opersku ariju i solo pesmu po izboru.

Partiture, notni materijal dostaviti do 01.11.2023. na FU

klavirskom saradniku spec. Aniti Stanković, kontakt telefon : 0694233248.

 

Pasivno učešće:

kotizacija:2500din.( dozvoljava prisustvo celom kursu)

 

Nalog za plaćanje

korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu

žiro račun: 840-2012666-89

poziv na broj:742121-23

svrha uplate: Majstorski kurs za solo pevanje

 

Sve potrebne informacije i pitanja

koordinatorima kursa FU

 (mr Katarina Simonović Ivanković, red. prof. 0604974444 i

mr Saša Arsenkov, docent 0600153366, radnim danima od 8::00- 15:00)

 

Biografija predavača

Berislav Jerković, redovni profesor na Akademiji umjetnosti u Osijeku gdje predaje glavni predmet struke Pjevanje te srodne predmete (Operni studio, Dirigiranje, Vokalna literatura i interpretacija..).

Diplomirao je studije: Pjevanje,  Zborsko dirigiranje i Glazbena pedagogija (Muzičke akademije u Zagrebu, Osijeku i Pečuhu, Mađarska), poslijediplomske studije Pjevanja (na Sveučilištu u Zagrebu i na Sveučilištu u Grazu) te doktorski studij Vokalne pedagogije (Sveučilište u Zagrebu).

Pjevao je brojne solističke uloge u opernim kućama u Osijeku, Zagrebu, Novom Sadu, Johannesburgu u sljedećim naslovima: Don Giovanni, Gianni Schiccih, L’elisir d’amore, Rigoletto, Cosi fan tutte, Un ballo in maschera, La boheme, Eugene Onegin, I Pagliacci, Čarobna frula, Carmen, Hansel and Gretel, La sonnambula, Figarov pir, Tosca, La serva padrona, Ero s onoga svijeta, Susannina tajna itd. Nastupao s brojnim orkestrima i održao brojne solističke recitale na koncertima i festivalima u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Mađarskoj, Jordanu, Makedoniji, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Venezueli, SAD-u, Belgiji, Kini, Južnoj Africi…

S Hrvatskim baroknim ansamblom i Savaria Baroque Ensemble surađuje u izvedbama starih majstora glazbe (Caccini, Rameau, Campra, Handel, Bach, Monteverdi…).  Vrlo je aktivan u znanstvenim i umjetničkim istraživanjima, konferencijama i kongresima: u Bologni (2008), Parizu (2009), Marlboroughu (2010), Pekingu (2010), Rochesteru (2011), Solunu (2012), Brisbaneu ( 2013), Princetonu (2014), Beču (2022). Vodi majstorske tečajeve i stručne seminare za pjevače, dirigente, voditelje zborova i vokalnih sastava (Hrvatska, Mađarska, UK, Francuska, Kanada, Grčka, SAD, Južna Afrika, Jordan, Bosna i Hercegovina…). Osim pjevačke, vodi i intenzivnu dirigentsku karijeru, nastupajući na koncertima sa zborovima, opernim, vokalnim i instrumentalnim sastavima u Hrvatskoj i inozemstvu. Konačno, dobitnik je brojnih nagrada- kao solist i kao dirigent.

Umjetnički je ravnatelj ansambla Opera Pannonica i Međunarodnog pjevačkog natjecanja Lav Mirski, Hrvatska. Autor je knjiga Kurikul nastave pjevanja  (2019.) i Suvremena nastava pjevanja (2021.).

Pročelnik je Odsjeka za glazbu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Comments are closed.