mas. Ivana Milošević

mas. Ivana Milošević (1982) diplomirala 2006. godine  na Fakultetu umetnosti u Nišu na odseku za Opštu muzučku pedagogiju, na predmetu Harmonija sa harmonskom analizom. Master studije završila je u Nišu, 2014. godine,  na Fakultetu umetnosti, na studijskom programu za Opštu muzičku pedagogiju i stekla akademski naziv – Master teoretičar umetnosti. Trenutno je na doktorskim studijama u Skoplјu, Makedoniji, na Fakultetu za muzičku umetnost, na studijskom programu – Muzičke nauke. Stručno usavršavanje stiče učešćem na stručnim seminarima, skupovima i obukama stručnog usavršavanja. Učestvovala je na naučnim skupovima (Bugarska, Republika Srpska) na kojima je prezentovala radove iz oblasti muzičke pedagogije. Autor je rada štampanog u časpopisu Artefact.  Učestvovala je na stručnom seminaru profesora Aleksandra S. Vujića održanom 2004. godine u organizaciji društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Učestvovala je na stručnom skupu usavršavanja Motivaciona uloga muzike u obrazovanju i vaspitanju dece održanom 2013. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu. Savladala je obuku stručnog usavršavanja Realizacija programskih sadržaja istorije muzike, muzičkih instrumenata i muzičkih oblika u osnovnim i srednjim školama 2015. godine u organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu. Radna biografija sadrži brojne aktivnosti u rukovođenju horovima. Učestvovala je u projektu Srbija u ritmu Evrope kao dirigent dečjih horova u Aleksincu, Pirotu, Zaječaru, Svilajncu, Prokuplјu, Ćupriji i Nišu. Posebno se ističe rad sa Niškim kamernim horom, čiji je dirigent od 2012. godine i sa kojim je nastupala na domaćim i inostranim festivalima i osvojila brojne diplome i zahvalnice. Od 2018. godine radi kao asistent za Užu teorijsko-umetničku oblast-Teorijski predmeti na Fakultetu umetnosti u Nišu.