mas. Jovana Đorđević

mas. Jovana Đorđević (1990), završila je srednju umetničku školu, smer grafički dizajn. u Leskovcu 2009.  Iste godine upisuje osnovne studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Velizara Krstića. Diplomirala 2012. Na grafičkom odseku u klasi prof. Bilјane Vuković, kod koje završava i master studije. Član je Foto kluba Leskovac  od 2006.god. Učesnik brojnih izložbi u oblasti fotografije i grafike u Srbiji i inostranstvu. U istim oblastima dobitnik nekoliko nagrada i više priznanja. 2014. god. upisuje doktorske studije na grafičkom odseku FLU, u klasi prof. Žarka Smilјanića. Od 2016.član ULUS-a. Od letnjeg semestra školske 2018/19. godine radi kao asistent na predmetu Grafika na Fakultetu umetnosti u Nišu.