Mas. Milica Jovanović

Mas. Milica Jovanović (1994) diplomirala je 2016. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu na odseku za muzičku teoriju i pedagogiju. Master studije završila je u Nišu, 2018. godine, na Fakultetu umetnosti, na studijskom programu za muzičku teoriju i pedagogiju i stekla akademski naziv – Master teoretičar umetnosti. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Leskovca za izuzetne rezultate ostvarene tokom školovanja na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao i za razvoj i promociju muzičke umetnosti u Leskovcu (2017). Stipendista Dositeja fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao i fonda za mlade talente Kancelarije za mlade grada Leskovca na osnovnim i master studijama. Učestvovala je na naučnim skupovima u Crnoj Gori i Srbiji (SIMPED, BALKAN ART FORUM) na kojima je prezentovala radove iz oblasti muzičke pedagogije. Autor je rada štampanog u Naučno–stručnom časopisu Artefakt Fakulteta umetnosti u Nišu. Umetnički je saradnik Gradskog dečjeg hora Zvezdice iz Leskovca; Angažovana je na platformi za onlajn muzičko obrazovanje Upoznaj muziku. Od novembra 2018. godine radi kao stručni saradnik za Užu stručnu oblast – Solfeđo na Fakultetu umetnosti u Nišu. Područja interesovanja su joj: solfeđo, metodika nastave solfeđa, istraživanje i razvoj inovativnih metodologija i inkluzivno obrazovanje.