mas. Neda Nikolić

mas. Neda Nikolić (1995) završila je osnovne akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu – Odsek za muzičku teoriju (2017), na kome je završila i master akademske studije – Odsek za muzičku teoriju (2018), sa najvišom ocenom i stekla zvanje master teoretičar umetnosti. Nagradu “Dejan Despić”, koju dodelјuje Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, dobila je za najbolјi master rad odbranjen tokom akademske 2017/18, sa temom “Oblikotvornost formalnog tipa pesme u Drugom violinskom koncertu Stanojla Rajičića” pod mentorstvom vanr. prof. dr um. Ivana Brklјačića (2019). Doktorske akademske studije, takođe na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu – Odsek za muzičku teoriju, upisala je 2018. godine. Izlagala je radove na Godišnjim susretima studenata muzičke teorije 2017. i 2018. godine, a objavlјivala je rad u Zborniku radova studenata odseka za muzičku teoriju 2018/19. godine. Imala je javne nastupe na klaviru “Eriku Satiju u čast” u Artget galeriji (2014), Narodnoj biblioteci i SKC-u (2016). Od 2019. godine radi kao saradnik u zvanju asistenta za Užu stručnu oblast – Teorijski predmeti na Fakultetu umetnosti u Nišu.