Miljan Bjeletić
Umetnost transkripcije

Imajući u vidu razvoj harmonike kao akademskog instrumenta u našoj zemlјi, kao i sve veću njenu afirmaciju na međunarodnoj muzičkoj pozornici, Umetnost transkripcije, koji svoju upotrebu treba da ima najvećim delom na Visokim školama za harmoniku, za cilј ima da „osveži“ akordeonističku literaturu, posebno imajući u vidu deficitarnost ovakve literature. Poznata dela čuvenih kompozitora pisana za orkestar, klavir, violinu, daju mogućnost širem auditorijumu da čuje kroz ova dela jedan drugačiji ,originalniji“ zvuk harmonike, čije su mogućnosti zarad svog ličnog poimanja muzike i viđenja harmonike drugačije, a koje su, naravno, prilagođene samom instrumentu.

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održana je u ponedelјak, 22. maja 2017. godine sa početkom u 12 sati u Sali br 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji štampane muzikalije prof. mr Milјana Bjeletića “Umetnost transkripcije” govorili su autor prof. mr Milјan Bjeletić i Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti. U muzičkom delu programa nastupili su Velјko Milojković, III razred Srednje muzičke škole “Stevan Mokranjac” u Kralјevu, Dušan Čeganjac, student I godine na Fakultet umetnosti u Nišu i Predrag Radisavlјević, student Master akademskih studija na Fakultetu umetnosti u Nišu.

 

FOTO