Van. prof. spec. Miloš Mijatović, na poziv dirigenta Elisabete Fuchs i Salzburg Philharmonic Orchestra, nastupio je na mestu prvog klarinetiste na internacionalnoj turneji u Kini pod nazivom “Salzburg Philharmonic Orchestra China Tour 2020” u čast 250 godina od rođenja kompozitora Ludviga van Betovena. Koncerti su održani u najmodernijim koncertnim dvoranama, isklјučivo namenjenim za klasičnu muziku, koje po svojoj arhitekturi i akustičkim rešenjima spadaju u najbolјe koncertne dvorane u svetu kapaciteta preko 3000 mesta u gradova širom Kine (Šangaj, Šen Žen, Nan Jing…). Na programu su bile Betovenove simfonije, klavirski koncert i tripli koncert sa solistima iz Kine.

 

Comments are closed.