mr Biljana Stanković(1974), diplomirala na Fakultetu umetnosti u Prištini 1997. godine na Odseku za grafički dizajn. Na istom fakultetu magistrirala 2004. godine na predmetu Pismo sa tipografijom u klasi profesora Zorana Ilića. Radi kao asistent na Fakultetu  umetnosti u Nišu od 2005. godine na predmetima Pismo i Pismo (osnove). Od 2007. predaje Grafičko oblikovanje i pismo na smeru Grafičarstvo u Hemijsko – tennološkoj  školi u Vranju.Samostalne izložbe: Galerija Fakulteta umetnosti Zvečan, magistarska izložba, 2004., Galerija Narodnog muzeja u Vranju, kaligrafija (sa Biljanom Filipović) 2010., Galerija Narodnog univerziteta Vranje, kaligrafija, 2011., Galerija Narodnog muzeja  Vranje( sa prof. Zoranom Ilićem i prof. Miroslavom Živkovićem), 2012.Grupne izložbe(izbor): Galerija Kulturnog centra Paraćin, Niški kulturni centar Niš, Izložba radova Sićevačke kolonije, Galerija Kulturnog centra Paraćin, Niški Crtež Niš GalerijaSrbija, Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Moderna galerija Kulturnog centra Gornji Milanovac, Izložba nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu, GalerijaSrbijaučestvovanje na projektimaPutujuća izložba ćirilicei Međunarodna izložba kaligrafije predstavljena na 58. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga. Radila na oblikovanju i dizajnu  knjiga, monografija, kataloga, plakata, omota i pozivnica.