mr Bisera Veljković(1975), studije klavira započinje kod prof. Jovanke Aranđelović i prof. Dragoslava Aćimovića. Diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Prištini, u klasi prof. Dragoslava Aćimovića. Kod istog profesora je i magstrirala 2008. Za vreme studija usavršavala se na majstorskim kursevima, seminarima i predavanjima kod prof. N. Štarkmana, prof. D. Katunca, prof. A. Valdme. Posle studija nastavlja muzičku delatnost koja se ogleda u više održanin celovečernjin solističkin koncerata u Vranju, Zvečanu, Prokuplju i Nišu, a sa uspenom je nastupala i kao kamerni muzičar. Trenutno je stalni član trijaPerla,sa kojima aktivno koncertira, i  kvarteta pijanistkinjaD-Artsa kojima je imala zapažen nastup uZadužbiniIlije M. Kolarcau Beogradu . Kao solista nastupala je i na IHS, NIMUS-u i LEDAMUS-u. Sarađivala je sa dirigentima dr Suzanom Kostić, mr Radetom Pejčićem  i mr Zoranom Stanisavljevićem. Kao pedagog ima zapažene rezultate i mnogobrojne nagrade svojin studenata (sedam I, četiri II). Od 2003. godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu za predmet komplementarni klavir.