mr Dragoslav Aćimović(1964) studije klavira započeo je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Igora Lazka ( Rusija), a nastavio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Diplomirao je u klasi prof. Arbo Valdme ( Estonija), i u klasi istog profesora magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Dobio je više nagrada na takmičenjima, gde se posebno izdvaja učešće u finalu Međunarodnog  pijanističkog takmičenja ¨Dunav–Donau–Danube¨ održanog 1993 godine u Novom Sadu, kao i Specijalno priznanje za izvođenje dela J. S. Bana na istom takmičenju. Usavršavao se kod prof. Lidije Kuteve (Bugarska). Kao pedagog radio je u muzičkoj školi u Nišu, Fakultetu umetnosti u Prištini a od osnivanja Fakulteta umetnosti u Nišu radi na Katedri za klavir u zvanju redovnog profesora. Sa učenicima i studentima dobio veliki broj prvin nagrada na Nacionalnim i Međunarodnim takmičenjima. Čest je član žirija na pijanističkim takmičenjima.  Njegova koncertna delatnost kreće se od koncerata resitalskog tipa do solističkin koncerata sa orkestrima. Sarađivao sa većim brojem dirigenata, D. Savić, S. Kostić, Š. Damadzić  (Srbija), A.Novicki (Ukraina) i A.Andrejev (Bugarska). Nastupao je u Srbiji, Bugarskoj i svim bivšim Jugoslovenskim Republikama. U periodu 2004-2012. godine bio je dekan Fakulteta umetnosti u Nišu a sada je načelnik Odseka za likovnu i muzičku umetnost Centra za naučno- istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Nišu.