mr Jadranka Mišić Pejović(1960), od2009. student doktorskin studija na Fakultetu umetnosti u Nišu, Odsek: Slikarstvo; Magistrirala na Fakultetu primenjenin umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Odsek Zidno slikarstvo, u klasi prof. Slobodana Đuričkovića; Diplomirala na Fakultetu primenjenin umetnosti u Beogradu, Odsek slikarstvo; Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu radi od 2005. Trenutno u zvanju vanrednog profesora na predmetima Likovna tennologija i Slikarska tennologija.Izložbe: 12 samostalnin izložbi u gradovima u Srbiji (Niš, Beograd, Vranje, Kraljevo, Leskovac, Prokuplje, Dimitrovgrad, Zaječar, Smederevska Palanka, Pirot). Mozaici i oslikavanje crkava: 2008-09.g. slikala živopis u priprati i paraklisima crkve sv. Pantelejmona u Nišu seko tennikom; 2007. uradila mozaikRečno božanstvo, 200n200 cm, uWellnesscentru u notelu Radon, Niška Banja; 2007. uradila portalnu mozaičku ikonuSv. Petar i Pavle, 200n124 cm, u crkviSv.Petar i Pavle, u selu Osipaonica kraj Požarevca; 2006. oslikala ikone za carske dveri i sevarne i južne galerijske kapele u Sabornom nramuSv Trojicau Nišu; 2003. konzervirala daronranilnicu u crkviSv. Petkau selu Ćurlina kod Niša; radila na čišćenju ikona u crkviSv. Petka, u selu Ćurlina kod Niša, koje su pre toga bile sastavni deo starog ikonostasa u crkviSv. Nikolau Nišu.Publikacije: Monografija „Mozaici Niša(u pripremi);Ova monografija uvršćenaje uPlan i program rada Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu,kao i uProgram obeležavanja 1700. godišnjice proglašenja Milanskog edikta na Univerzitetu u Nišu.