Mr Katarina Đorđević, redovni profesor Fakulteta umetnosti, učestvuje po pozivu na “8ThInternational Symposium of Modern Art D. FLEISS & EAST – WEST ARTISTS” u Kärntnerhof – Mallnitz, Austria, od 14. do 21. septembra 2014. godine. U okviru simpozijuma će biti održane dve tribine: ”Currents in the Arts of today“ i ”Contemporary Arts“. Cilj simpozijuma je uspostavljanje radne platforme za saradnju umetnika Istočne i Zapadne Evrope.  Izložba dela nastalih tokom simpozijuma i javna prezentacija stručnih radova biće održani 21. septembra 2014. godine u „ ARTOUR GALLERY Mallnitz ”, u organizaciji DFEWA MALLNITZ RESIDENCY 2014 Austria.

Comments are closed.