mr Milan Stajić(1974) diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završio je u Skoplju. Dobitnik je prvin nagrada na brojnim takmičenjima. Sarađivao je sa mnogim orkestrima, a stalni je saradnik Sarajevske filnarmonije, Opere i Baleta. Po svojoj muzikalnosti i izvanrednoj tenničkoj sposobnosti spada u jednog od vodećin nornistra u našoj zemlji. Trenutno radi na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju docenta.