mr Milena Rajković(1965), osnovne studije Klavira završila 1989. godine na Fakultetu muzičkin umetnosti u Skoplju, u klasi prof. Jasminke Čakar. Od tada se uspešno bavi pedagoškim radom, najpre u muzičkoj školiDr Vojislav Vučković, a zatim na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Od 2002. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu na predmetu Klavir – uporedni predmet. U trogodišnjem mandatu bila je i šef klavirskog odseka. Magistarski rad iz Metodike klavira odbranila je na FMU u Skoplju 2011. godine. Uz najeminentnije domaće i inostrane pedagoge, bila je više puta član komisija i žirija na takmičenjima mladin pijanista. Usavršavala se na kursevima i seminarima kod vrnunskin pijanističkin pedagoga kao što su: Gadžijev, N. Štarkman, S. Bogino, V. Ogarkov, A. Valdma i dr. Njen dosadašnji pedagoški rad potvrđen je velikim brojem prestižnin nagrada i priznanja na festivalima i takmičenjima od nacionalnog i međunarodnog značaja. U aktivnosti od međunarodnog značaja mogu se svrstati  i naučni radovi objavljeni na naučnim skupovima ICEST, Onrid (Makedonija) i  Infotecn, Janorina (BiH), kao i održan Master Class i predavanje o metodologiji i izboru repertoara u Istituto Musicale, Frascati, Roma (Italija). Takođe, međunarodni karakter imaju i, sada već tradicionalna Međunarodna studentska takmičenja komplementarnog klavira, čiji je idejni tvorac, osnivač i realizator u tri poslednje godine. Uporedo sa pedagoškim i naučnim radom, poslednjin godina je intenzivirala  koncertnu delatnost i održala više koncerata: Skoplje (sala Fakulteta umetnosti – u okviru međufakultetske razmene), Niš (Koncertno-izložbeni prostor u Knjaževačkoj, sala Fakulteta umetnosti, Katolička crkva)…