mr Sanja Dević (1980), diplomirala na Fakultetu umetnosti u Nišu, na Odseku za grafički dizajn. Magistrirala 2013. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, Univerziteta Crne Gore. Osnivač je grafičkog studija Logic Center i sajtova devicdesign.com i sanjadevic.com. Tokom profesionalnog rada realizovala je veliki broj projekata za klijente širom sveta u svim oblastima grafičkog dizajna (SAD, Kanada, Velika Bitanija, Tajland, Švajcarska, Singapur, Francuska, Meksiko, Norveška, Hrvatska). Od realizovanih radova u zemlјi treba spomenuti brojna idejna rešenja knjiga, objavlјenih od strane izdavačke kuće Zograf, Despot book i Et cetera, kao i brojne radove iz oblasti prostorne grafike. Nјena izlagačka delatnost broji sedamnaest samostalnih izložbi i umetničkih projekta i preko šezdeset grupnih izložbi u zemlјi i inostranstvu (Italija, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora itd). Dobitnik je više nagrada iz oblasti dizajna (nagrade za dekore metalac posuđa od kojih se dva seta mogu naći u prodaji, nagrade Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, pohvale Žirija na međunarodnom bijenalu i prve nagrade za knjigu minijaturu ” The book of life Lessons” u oblasti primenjenih umetnosti na međunarodnoj izložbi u Majdanpeku)  i stipendija za ostvarene izuzetne rezultate u toku studiranja (Norveška stipendija, Stipendija Ministarstva prosvete i sporta RS), kao i Povelјe studentu generacije, Univerziteta u Nišu. Nјeni radovi objavlјivani su u knjigama (Znakovito 2, Znakovito 3) i časopisima u zemlјi i inostranstvu (Creative Quarterly). Od 2008. član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS-a) na Dizajn sekciji. Zaposlena je na Fakultetu umetnosti u Nišu kao vanredni profesor za Užu umetničku oblast – Stručni predmeti gračkog dizajna, Prostorna grafika – glavni predmet na Departmanu za primenjene umetnosti.