mr Tanja Petrović Đorgovska(1968), sa sedamnaest godina položila prijemni ispit na Državnom konzervatorijumu u Minsku (Belorusija). Studirala i magistrirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Ištvana Varge. Nastupala kao solista, kamerni i orkestarski muzičar u mnogim orkestrima. Koncerte je imala širom bivše Jugoslavije, i u Italiji, Bugarskoj, Rusiji, Poljskoj, Austriji, Grčkoj. Sarađivala sa najrenomiranijim muzičarima evropskog prostora: N. Kecman, I. Varga, M. Jašvili, R. Kinka, J. Stančul, M. Jagušt, A. Šurev, A. Krastev. Tokom karijere ogledala se u različitim muzičkim žanrovima i sublimirala raznovrsna iskustva na polju klasične, narodne, avangardne i rok muzike. Svirala u prestižnim dvoranama evropskog kontinenta: Sali Berlinske filnarmonije, KonzervatorijumuČajkovski, SaliVatroslav Lisinskiu Zagrebu,Sava- centru, Sali Zadužbine I. Kolarca u Beogradu. Ostvarila je trajne snimke za RTV Novi Sad, Radio Zagreb, Radio Kopar i Radio Niš. Godine 1997. bila je asistent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U isto vreme angažovana je kao solo čelista Niškog simfonijskog orkestra. Od 2003. radi na FU u Nišu. Doktorske studije upisala 2008., u klasi prof. A. Krasteva. Trenutno u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu umetnosti u Nišu. Godine 2010.zbog doprinosa u oblikovanju društvenog života u Srbiji i izgradnje pozitivnin društvenin vrednostiuvrštena u Leksikon „Srpski Wno is Wno“, Zavod za udžbenike, Leksikografsko odeljenje u Beogradu.