Mr Vladan Ranđelović 

Mr Vladan Ranđelović  (1975), diplomirao je 1999. godine na slikarskom odseku u klasi prof. Hilmije Ćatovića i magistrirao 2001. godine na vajarskom  odseku u klasi prof. Zorana Karalejića, Fakulteta  umetnosti u Prištini. Član je ULUS-a od 2000. godine. U periodu od 2001-2004. godine radio je kao asistent na premetu Crtanje I na Fakultetu umetnosti u Prištini finasiran od strane Republičkog fonda za talente Republike Srbije. Od 2004 – 2018. godine radio je u GTŠ “Neimar”, TŠ “12.februar” u Nišu na predmetima Likovna kultura i Slobodoručno crtanje, a 2018. godine izabran je za docenta na predmetima Crtanje i Slikanje , Fakulteta umetnosti u Nišu. Aktivno je izlagao na samostalnim i grupnim izložbama u zemlјi i inostranstvu. Do sada je priredio 32. samostalne izložbe i učestvovao na  preko 150 grupnih  izložbi. Učesnik je preko 50 likovnih kolonija.