mr Vladimir Janković, vanredni profesor

mr Vladimir Janković(1952), diplomirao 1978. na Fakultetu likovnin umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku, a 1981. zabršio postdiplomske studije na istom fakultetu. Od 1980. član je ULUS-a i ULUPUDS-a. Trenutno vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Do sada je izlagao na 32 samostalne izložbe, od kojin su najznačajnije: 1995. Beograd, Galerija Međunarodnog PRESS/centra TANjUG-a; 1996. Novi Sad, Kulturni centar –Mali likovni salon; 1996.g. Beograd, Galerija ULUS-a; 2006. Beograd, GalerijaSingidunum; 2007. Kragujevac, Moderna galerija Narodnog muzeja; 2010. Niš, GalerijaSrbija. Učestvovao na preko 200 kolektivnin izložbi, od kojin su najznačajnije: Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica, Kragujevac, Priština, Kumanovo, Zagorje ob Savi, ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Sofija, Toledo, Tel Aviv, Berlin, Morelia Mičoakan, Estado de Meksiko, Meksiko Siti, Njujork, Vašington. Učesnik u radu 50-ak likovnin kolonija. Radio na više pozorišnin scenografija.Nagrade:1987. Beograd IX izložba crtežaBeograd 87II nagrada; 1991. Pljevlja, Nagrada za slikarstvoPivo Karamatijević.