Informacije o  “Festivalu CircleArt”

Udruženje za prirodu i društvo MULTIVOX iz Niša poziva sve zainteresovane studente Fakulteta umetnosti u Nišu, Departmana za primenjene umetnosti da dostave svoje elaborate za idejno rešenje vizuelnog identiteta “Festival CircleArt”- 0% otpada, 100% kulture.

 “Festival CircleArt“ je projekat koji senzibiliše, edukuje i informiše javnost o konceptu 0% otpada, 100% kulture. Pokreće aktivizam, nove forme umetnosti, okuplja i osnažuje kapacitete neformalnih grupa, udruženja, koja se bave otvorenom ekologijom, DIY kulturom (uradi sam) i tako stvara ambijent za formiranje nove scene mladih umetnika eko aktivista i pokretanje novog festivala u Nišu.

 U toku osam meseci, udruženje Multivox, će kroz svoj projekat, mapirati aktere sa umetničke i ekološke scene, koji se na teritoriji grada Niša i jugoistočnoj Srbiji, bave “cirkularnom umetnošću”; kroz 2 javne debate afirmisaće i edukovati aktere i javnost o novom modelu i konceptu DIY umetnosti i podignuti nivo razumevanja ideja i jezika “zelene savremene umetnosti; biće održane tri kreativne radionice za jačanje kapaciteta aktera sa scene i pripremiti ambijent za realizaciju trodnevnog letnjeg festivala. A svi multimedijalni sadržaji i aktivnosti, biće dostupni na sajtu i društvenim mrežama udruženja.

Ovaj projekat dobio je podršku od strane Švajcarske vlade, u okviru projekta “Kultura za demokratiju”, koji sporovodi Hartefakt fond i realizovaće se u periodu od aprila do novembra 2023. godine.

Cilj projekta je stvaranje ambijenta za pokretanje i realizaciju prvog “uradi sam” festivala održive umetnosti i kulture u Nišu, pod nazivom “CircleArt”, čija je tema za 2023. godinu 0% otpada, 100% kulture, što bi ujedno bila i poruka festivala.

Ideja je da festival postane održiv, razvija se i tokom vremena postane regionalan.

  

Opis konkursa

Konkurs je anoniman i zaštićen unošenjem šifre u prijavu kandidata, umesto davanja ličnih podataka stručnoj komisiji konkursa.

Kandidat na konkurs za idejno rešenje vizuelnog identiteta “Festival CircleArt”- 0% otpada, 100% kulture”može prijaviti jedno idejno rešenje vizuelnog identiteta.

Idejni koncept treba da oslikava ideju projekta/festivala, odnosno globalno aktuelne teme. Pored toga, da prikaže kreativnu atmosferu svih aktera festivala koji će svojim profesionalnim pristupom predstaviti grad Niš i njegovu kulturu u potpuno novom i modernom izdanju i krunisati ih zelenom agendom.

Idejno rešenje treba da sadrži pun naziv “Festival CircleArt” – 0% otpada, 100% kulture isključivo u latiničnom pismu.

Ideјno rešenje će se koristiti i na memorandumu, veb stranici Udruženja, sociјalnim mrežama, promotivnom materiјalu, plakatu i drugim mediјima po odluci Udruženja za prirodu i društvo MULTIVOX.

Najbolje dizajnersko rešenje bira se za vizuelni identitet festivala, a od selektovanih radova planirana je  izložba koja bi otvorila festival u prostoru gde će se septembra održati dvodnevni festival.

Ideјno rešenje mora biti autorsko delo i ne sme sadržati delove ni јednog drugog autorstva. Dostavljena rešenja ne smeјu biti prethodno obјavljivana, ili na drugi način јavno distribuirana i ne smeјu kršiti prava trećih lica.

Dizajn logotipa treba da bude jednostavan i prepoznatljiv za uočavanje. Izbor tipografije, paleta boja i odnos  likovno grafičkih elemenata treba da predstavlja moderno, razumljivo i savremeno rešenje koje će omogućiti laku upotrebu i primenu u svim medijumima.

 

Učešće na konkursu

Učešće na konkursu je otvoreno za sve zainteresovane student Fakulteta umetnosti u Nišu, Departmana za primenjene umetnosti.

Za učešće na konkursu (prijava) potrebno je dostaviti sledeću dokumentciju:

 • izjavu o prihvatanju uslova konkursa
 • izjavu o autorstvu, odnosno isključenosti trećeg lica iz autorskog dela

na e-mail adresu multivoks@gmail.com sa obaveznim naslovom mejla “Festival CircleArt”- 0% otpada, 100% kulture i to 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Konkursna dokumentacija podneta nakon naznačenog roka neće biti razmatrana od strane stručne komisije.

 • pisano obrazloženje elaborata
 • idejno rešenje

Napomena: Sve od navedenog treba da bude potpisano samo šifrom. Lični podaci (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa) se ne navode.

Predloge idejnog rešenja poslati najkasnije do 15.juna 2023. u ponoć. Radovi koji pristignu nakon navedenog roka, ili nisu u skladu sa propozicijama konkursa, neće biti razmatrani od strane komisije.

 

 Idejna rešenja

Idejno rešenje dostavlja se u PDF formatu (u visokoj rezoluciji).

Uz ideјno rešenje potrebno јe dostaviti i pisano obrazloženje elaborate maksimalne dužine do 20 rečenica, potpisano isključivo šifrom.

Osnove identiteta treba da se pripreme na A4 format i da sadrže sledeće:

 • osnovni položaj znaka i (ili) logotipa (monohromo rešenje)
 • konstrukcija znakai (ili) logotipa
 • proporcije istog u zaštitnom polju forme (safe zone)
 • znaki (ili) logotip u boji (naznačena paleta)
 • lettering
 • grafičko oblikovanje plakata, primena rešenja na plakatu (mockup)

Komisija

Nakon završenog roka za podnošenje prijava, tročlana stručna komisija realizuje konkursni postupak arhiviranjem, analizom, selektovanjem i ocenjivanjem radova pristiglih na konkurs i to najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 15 dana od dana okončanja konkursnog postupka na Oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta umetnosti, kao i na društvenim stranicama Udruženja.

Nagrada

Odluku o nagrađenom radu donosi stručni žiri u tročlanom sastavu. Odluke žirija su konačne i ne podležu žalbi.

Autor čiji je rad ocenjen od strane komisije, kao najkvalitetnije (pobedničko) rešenje biće nagrađen novčano, uz sertifikat.

Pobedničko rešenje biće korišćeno u promotivne svrhe Udruženja.

Pobedničko rešenje autor će primeniti na:

 • štampanim medijima (baner, plakat, roll up)
 • digitalnim medijima

Autor pobedničkog rešenja јe saglasan da ideјno rešenje prelazi u vlasništvo Udruženja za prirodu i društvo MULTIVOX iz Niša koјi ga dalje može koristiti bez njegovih dodatnih odobrenja.

Autor pobedničkog rešenja prenosi sva imovinska i druga prava autora Udruženju za prirodu i društvo MULTIVOX  iz Niša nakon što mu bude isplaćena nagrada za pobedu u konkursu.

Udruženja za prirodu i društvo MULTIVOX iz Niša ima pravo, ukoliko se јavi potreba, da od autora zahteva određena prilagođavanja ideјnog rešenja.

Udruženja za prirodu i društvo MULTIVOX iz Niša ima pravo da izabrano ideјno rešenje koristi u celini ili delimično.

Pitanja

 Za dodatna pitanja u vezi konkursa možete se obratiti kontakt osobi.

Kontakt osoba: Marija Peternel

e-mail: multivoks@gmail.com

“Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Takođe, CFD projekat podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske, a sprovodi Hartefakt fond. “ 

Comments are closed.