Elektronsko anketiranje studenata osnovnih akademskih studija i master akademskih studija biće sprovedeno u periodu od 16. maja 2024. godine do 16. juna 2024. godine.

 

Studenti će popunjavati upitnike definisane Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta studijskih programa i ustanova Univerziteta u Nišu i Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta studijskih programa i Fakulteta umetnosti u Nišu.

 

Komisija za obezbeđenje kontrole kvaliteta i samoevaluaciju

Predsednik prof. mr Katarina Đorđević, s. r.

Comments are closed.